Bokföring av spel – Spreadsheet & spelbok

Att bokföra sina spel är ett måste för dig som vill vara en professionell sportsbetting spelare. Idag finns det flera sidor där du har möjlighet att bokföra dina spel. Vill du lära dig mer om betting, så kolla in vår bettingskola.

Vilket begrepp som används för att bokföra spel skiljer sig dock, vanligt förekommande begrepp är spreadsheet, speldagbok och spelböcker för odds och betting.

Om du väljer att bokföra dina spel själv i excel eller via någon av de sidor som idag utvecklat speldagböcker spelar mindre roll. Genom att använda någon av de sidor som utvecklat ett en funktion för spelbokföring kan du dock på ett enkelt sätt följa utvecklingen per månad, per sport och med hjälp av olika grafer se utvecklingen av ditt spelande.

Vanliga begrepp inom bokföring av spel

ROI:

ROI är en förkortning av det engelska begreppet Return On Investment. På svenska motsvaras detta begrepp av annuitetskvoten och visar vilken avkastning du får du får tillbaka på ditt satsade kapital.

Det sistnämnda i detta fall är dina satsade pengar på spel. Om vi ponerar att du endast satsat 100 kr och vinner på ett odds till 1.50 kommer din ROI vara 50 %. Din ROI påverkas inte av hur stor din insats är om man bara ser till ett spel, den hade varit densamma om du haft ett satsat belopp om 1 000 kr.

Detta då avkastningens storlek i detta fall då blir större i absoluta kronor på grund av att du satsat ett större kapital.

Generellt kan man säga att alla som har en positiv ROI på betting kan vara nöjda, medan en ROI över 5 % får anses vara riktigt bra. I den svenska bettingvärlden har det blivit allmänt vedertaget att ange 5 % ROI som 105 %.

Det vill säga att om du inte hade haft någon avkastning alls utgår man från att din ROI är 100 % istället för 0 %.

Spelkassa:

Spelkassa utgörs av alla de pengar du har tillgängliga på samtliga spelkonton. Du kan med fördel dryga ut din spelkassa genom att exempelvis använda dig av en odds bonus. Andra alternativ är att göra nya insättningar eller helt enkelt vinna pengar på satsade matcher

Units:

Bland seriösa spelare används idag ofta begreppet units, exempelvis att man satsat 5 av 10 units på en match. Hur mycket en unit är beror på hur man själv valt att lägga upp sitt spelande, men detta kan exempelvis vara 1 % av din totala spelkassa.

I exemplet där 5 av 10 units satsar blir detta alltså 5 % av den totala spelkassan medan 10 betyder att 10 % av spelkassan utgör spelarens maxspel. Det vill säga det denna spelare maximalt kan tänka sig att spela på en och samma match.

Vi rekommenderar att aldrig ha en maxinsats som överstiger 5 % av den totala spelkassan.

Vissa spelar endast med s.k. flat units. Detta innebär att man spelar samma insats på varje spel, oavsett hur bra man anser att spelet är.

Vilka bör använda sig av spreadsheet?

Idag används bokföring av spel framför allt av de spelare som tar betting seriöst. Vi anser dock att bokföring av spel för betting är nyttigt för såväl nybörjare som de med lång erfarenhet av betting.

Genom att bokföra dina spel får du en bra överblick av ditt spelande och får statistik svart på vitt hur mycket du vunnit, alternativt förlorat på betting.

Det är viktigt att komma ihåg att spelandet ska vara underhållande och i syfte att inte ljuga för sig själv över hur det faktiskt går med sitt spelande kan bokföring av spel vara ett riktigt bra verktyg.